Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đồng Nai Tổ Chức Hội Năm 2017

Ngày 3-3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai diễn ra hội nghị công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tại hội nghị có sự hiện diện ông Lê Minh Khánh, phó cục trưởng cục công tác phía Nam thuộc Bộ Khoa học và công nghệ.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tiếp tục thu hút được sự quan tâm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chủ động đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ. Nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công đã hoàn thành xuất sắc. Ví dụ, một số điểm nổi bật trong các lĩnh vực như tiếp tục tư duy sáng tạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển khoa học và công nghệ, thay đổi việc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, loại bỏ cơ chế yêu cầu và thúc đẩy mô hình hội đồng tư vấn phê duyệt , giải thích, đánh giá, và xem xét chủ đề và các dự án dựa trên mô hình 3.3.

Năm 2016, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thực hiện nhiệm vụ, giải ngân vốn khoa học, đạt 132,91% kế hoạch và theo thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ và 100% theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, kinh phí huy động để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nằm ngoài ngân sách tỉnh đạt 21.067.210 đồng; Khoa học và Công nghệ vẫn tiếp tục được ưu tiên tập trung đầu tư và phát triển tiềm lực trong các lĩnh vực ưu tiên liên quan đến phát triển nông nghiệp; Xác định hai chương trình chính: công nghệ sinh học và đào tạo nguồn nhân lực và phát triển; Duy trì và phát triển 148 điểm thông tin khoa học và công nghệ và thúc đẩy chương trình giáo dục sau đại học với 296 sinh viên mới tốt nghiệp, nâng tổng số sinh viên tốt nghiệp lên 1.351.
Năm 2016, Việc quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cuả tỉnh luôn được quan tâm và phát huy. Theo đó, hai dự án cấp bộ đã được áp dụng và thực hiện; 45 đề tài và dự án cấp tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được rà soát, đánh giá, áp dụng và thực hiện.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Sáng – Phó Giáo sư Tiến sĩ, đồng thời là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh hiệu quả trong các hoạt động khoa học và công nghệ vào năm 2017 sẽ tiếp tục được cải thiện trong nhiều lĩnh vực và đồng thời thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ sâu rộng có tác động lớn tới cả hai quần chúng và cộng đồng sẽ được quảng bá. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các cơ quan liên ngành để tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; Duy trì và phát huy những thành tựu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để hỗ trợ và bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng; Duy trì và thúc đẩy tính hiệu quả của các chương trình khoa học và công nghệ trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực.